Штатний розпис закладу дошкільної освіти

на 01.09.2020


За штатним розписом на 2020/2021 навчальний рік у закладі дошкільної освіти працює 47 осіб. Із них: 21 педагог, 2 медичних працівника, 24 особи обслуговуючого персоналу.

Педагогічний склад – 21 особа, із них:

- завідувач – 1;

- вихователь-методист – 1;

- вихователі – 15;

- музичний керівник – 1;

- практичний психолог – 1;

- вчитель-дефектолог – 1;

- інструктор з фізичної культури – 1.

Освітній рівень педагогів

№ з/п Категорія педагогічних працівників Всього Освіта Педагоги (стаж роботи до 3-х років)
Неповна вища (молодший спеціаліст) Базова вища (бакалавр) Повна вища Магістр
не за фахом фахова
1. Завідувач 1 - - - 1 1 -
2. Вихователь- методист 1 - - - 1 - -
3. Вихователі 15 - 348 - 2
4. Музичний керівник 1 - - - 1 - -
5. Практичний психолог 1 - - - 1 - -
6. Вчитель- дефектолог 1 - - - 1 - 1
7. Інструктор з фізичної культури 1 - - 1 - - -

Кваліфікаційний рівень педагогів

Кіль- кість Управ- лінська освіта Категорія Педагогічне звання
Спеціаліст з 11 тарифним розрядом Вища Перша Друга Вихователь-методист Старший вихователь Старший учитель
21 1 97 2 3 2 1 1
Кiлькiсть переглядiв: 0