/Files/images/0aaa/аа1jpg.jpg

Пріоритетні напрямки роботи закладу дошкільної освіти на 2019/2020 навчальний рік

І. Продовжити роботу по створенню й підтримці сучасного освітнього простору, сприятливого для гармонійного розвитку особистості дошкільника як гаранту готовності до Нової української школи та реалізації індивідуальних творчих потреб кожної дитини

2. Вдосконалювати роботу по впровадженню сучасної інноваційної LEGO – технології в освітній процесс на основі підходу «навчання через гру» (в рамках участі в Міжнародному проекті «Сприяння освіті»).

3. Розпочати детальне вивчення основних концептуальних положень SТRЕАМ- освіти дошкільників як нового інтеграційного підходу до розвитку, виховання й навчання дітей дошкільного віку.

4. Забезпечити сучасні належні умови для розвитку дітей з вадами зору, враховуючи їх індивідуальні особливості, ступінь і характер зорових відхилень; удосконалення корекційно-компенсаторної роботи по збереженню, поліпшенню та відновленню зорових функцій.

Кiлькiсть переглядiв: 0